Materijali za uzimanje dentalnog otiska – III dio

Vezivanje sintetičkih elastomera (polimerizacija) Vezivanje sintetičkih elastomera, tj. gumastih materijala za otiske započinje praktično već od samog početka miješanja, tj. kontakta osnovnog materijala i reaktora ...
Više

Materijali za uzimanje dentalnog otiska – II dio

Silikoni (polisiloksani) Silikoni (polisiloksani) su makromolekularni kondenzacioni produkti silicijumovih jedinjenja u kojima se najjednostavniji lanac silikona sastoji od naizmjenično poredanih atoma silicijuma i kiseonika: - ...
Više

Materijali za uzimanje dentalnog otiska – I dio

        Za izradu svih vrsta protetskih radova (krunice, mostovi, mobilni protetski radovi) kao i ortodontskih aparata u našoj laboratoriji, neophodan je što precizniji registrat svih anatomskih ...
Više

Keramički sistemi u zubotehničkom laboratoriju Full Dent

1. Metalo-keramika: Metalo-keramika se koristi preko 35 godina u fiksnoj protetici. Kroz to vrijeme doživjela je brojne transformacije, kako sam keramički materijal tako i konstrukcije ...
Više

Materijali koji se koriste za izradu fiksnih protetskih radova

a) Metali za izradu metalo-keramičkih fiksnih radova Zubotehnički laboratorij Full Dent izrađuje sve metalne konstrukcije u fiksnoj protetici uz pomoć najmodernijeg 3D printera EOS. Potpuna ...
Više

Materijali za izradu mobilnih protetskih i ortodontskih radova

 Mobilna protetika je grana stomatologije koja se bavi planiranjem i izradom protetskih radova koji prvenstveno treba da zadovolje funkcionalnost, bezbjednost i estetiku. Za razliku od ...
Više

Naše usluge
O nama

Laboratorij Full Dent d.o.o. je zubotehnički laboratorij sposoban da odgovori na sve zahtjeve savremene rekonstruktivne i estetske stomatologije. Uz dugogodišnje iskustvo u praksi, korištenje dentalnih materijala sa CE sertifikatom i opreme koja prati razvoj svjetske tehnologije, nudimo usluge izrade svih vrsta fiksnih, mobilnih i kombinovanih protetskih radova, ali i jedan od noviteta na našem tržištu, “nevidljivi” mobilni ortodontski aparat FullAlign.

Ekskluzivna linija
Kontaktirajte nas