Zaposlenici laboratorija FullDent

Rukovodstvo

Nenad Đukanović

Osnivač i direktor

Sanja Đukanović

Zamjenik direktora

Nada Đukić Prole

Šef proizvodnje

Kontrola kvaliteta

Doktori stomatologije

Laboratorij FullDent

Sektor kontrole kvaliteta našeg laboratorija čine doktori stomatologije: Petar Runjaić, Jelena Karan i Goran Jovanović.

Marketing, administracija i ljudski resursi

Tatjana Sjenica Preradović

HR menadžer

Administrativni poslovi

Računovodstvo

Zubni tehničari

Odjel keramike

Sektor opaker

Odjel keramike

Odjel keramike

Odjel CAD

Computer Aid Design

Odjel CAM

Computer Aid Manufacturing

Odjel gipsa

Proteze, skeleti i ortodoncija

Proteze, skeleti i ortodoncija

Logistika

Distribucija naših proizvoda